Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI

RKA 18 /8 | 18 kVt - HE - Duopass® - Band A - 8 litr həcmində Mikrotutum

Mikrotutumlu buxar qazanı
Seriya: Ekoflux
Maksimum istilik gücü: 18 kW
Korpus: germetik
Səmərəliliyi (42/92/CEE): 4 ulduzlu
davamı»

RKA 18 | 18 kVt - HE - Duopass® - Band A - 20 litr Tutumlu

Tutumlu Buxar Qazanı
Seriya: Ekoflux
Maksimum istilik gücü: 18 kW
Korpus: germetik
Səmərəliliyi (42/92/CEE): 4 ulduzlu
davamı»

RHA 25 | 25 kW - HE - Duopass® - Band B

Tutumlu Buxar Qazanı
Seriya: B-Condense
Maksimum istilik gücü: 25 kW
Korpus: germetik
Səmərəliliyi (42/92/CEE): 4 ulduzlu
davamı»

RHA 34 | 34 kW - HE - Duopass® - Band B

Tutumlu Buxar Qazanı
Seriya: B-Condense
Maksimum istilik gücü: 34 kW
Korpus: germetik
Səmərəliliyi (42/92/CEE): 4 ulduzlu
davamı»

RKA 25 | 25 kW - HE - Duopass® - Band A

Tutumlu Buxar Qazanı
Seriya: Ekoflux
Maksimum istilik gücü: 25 kW
Korpus: germetik
Səmərəliliyi (42/92/CEE): 4 stars
davamı»

RKA 34 | 34 kW - HE - Duopass® - Band A

Tutumlu Buxar Qazanı
Seriya: Ekoflux
Maksimum istilik gücü: 34 kW
Korpus: germetik
Səmərəliliyi (42/92/CEE): 4 ulduzlu
davamı»

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..