Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI

ÖLÇÜLƏRİ (L 450 x P 320 x H 800)

ENERJİNİN SƏMƏRƏRLİLİYİ  92/42 CEEXarici / Daxili

RHR 25

Kombi buxar qazanı
Seriya: B-condense
Maksimum istilik gücü: 25 kW
Korpus: germetik
Səmərəliliyi (42/92/CEE): 4 ulduzlu
Azot turşusu dərəcəsi: II

RHR 25 - mərkəzi istilik sistemi və suyun məişət şəraitində qızdırılması üçün istifadə edilən divara bərkidilən kondensator kombi buxar qazanıdır. Bu qazanın istilik gücü 25 kVt, səmərəliliyi isə 102,5%-dən çoxdur (Sedbuk Band A, Avropa Enerji Səmərəliliyinə əsasən 4 ulduza sahibdir). Qazan DIGITECH® - özünüdiaqnostika funksiyası və işçi temperatur dərəcələrinin göstərilməsi üçün LCD ekranlı müasir elektorn montaj lövhəsi, paslanmayan poladdan hazırlanmış ikinci dərəcəli istilik mübadiləsi sistemli yeni yanma kamerası, yüksək səmərəliliyi təmin etmək üçün tam modullaşdırılan odluq  və MULTIPLEX® su qrupunun ən son versiyası kimi standart Radiant komponentləri ilə təchiz edilmişdir. Radiantın dizaynı və məhsulları səmərəliliyin və texniki xidmət əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsi məqsədilə yenidən işlənmişdir. 


TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Sedbuk band A Sedbuk band A 4 Stars 42/92 CEE european energy efficiency directive 4 Ulduzlu 42/92 CEE Avropanın enerji səmərəliliyi direktiviSedbuk band B Sedbuk band B3 Stars 42/92 CEE european energy efficiency directive 3 Ulduzlu 42/92 CEE Avropanın enerji səmərəliliyi direktiviClass 5 - NOx Sinif 5 - NOxSelf - diagnostic Şəxsi diaqnostikaContinuous electronic modulation Fasiləsiz electron modulyasiyaD.H.W. Temperature setting from 35° C to 60° C D.H.W. 35° C-dən 60° C-yə qədər temperaturun dəyişdirilməsiHeating temperature setting from 30° C to 80° C 30° C-dən 80° C-yə qədər istilik temperaturunun dəyişdirilməsiMaximum heating output adjustment İstilik gücünün maksimum yüksəldilməsiFlue test function (chimney - sweeper) Bacanın yoxlama funksiyası (boru – təmizləyici)Suitable for under - floor heating system Döşəməaltı istilik sistemi üçün münasibdirFrost protection system Donmadan müdafiə sistemiAutomatic by - pass Avtomatik çəpərləmə filtriLegionella prevention system Saxlanc silindrinin çıxarılması imkanıPossibility to exclude the storage cylinder Legionella bakteriyalarından müdafiə sistemiPump overrun, heat recovery - heating circuit Kənardan nasoslama, istiliyin bərpası – istilik çevrəsiPump overrun, heat recovery - DHW circuit Kənardan nasoslama, istiliyin bərpası – DHW çevrəsiCirculating pump inactivity protection Sirkulyasiya olan nasos passivliyindən müdafiəShort cycling device (for small installation) Qısa dövrəli cihaz (kiçik quraşdırmalar üçün)Outside temperature sensor (option) Xarici temperature sensoru (əlavə göstərici)Remote control (option) Məsafədən idarəetmə (əlavə göstərici))IP X 5D IP X 5DDuopass system Duopass sistemiIP X 4D IP X 4DLimescale prevention system Çöküntüdən müdafiə sistemiSilent operation Səssiz əməliyyatOne man lift Bir əllə qaldırıla bilənConnection to solar panel Günəş panelinə birləşməMaximum D.H.W. output adjustment Maksimum D.H.W. gücünün quraşdırılmasıMaximum water - heater output adjustment Maksimum su qızdırıcı gücünün quraşdırılmasıConnected to flu kit / chimney Bacaya / boruya birləşdirməElectronic ignition Elektron alışmaContinuous electronic modulation CFasiləsiz elektron modulyasiya
Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..